نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ (دﺑﯿﺮي ادبیات فارسی کدشغل۲۵۰۹)

نظم و نثر فارسي ۹۰ سوال + پاسخ نامه كليات مسايل ادبي (تاريخ ادبيات و فنون ادبي و عروض و قافیه و سبك شناسي) ۱۵۰سوال + پاسخنامه زبان فارسي (املا و نگارش و ويرايش و دستور زبان) ۹۰۰ سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی ...

ادامه مطلب »