سوالات استخدامی-کارشناس جنگل و مراتع(کدشغل۱۱۷) سال ۹۸

نمونه سوالات استخدامی-کارشناس جنگل و مراتع(کدشغل۱۱۷) هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی۹۸ سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی ۹۸  مرتع داری۲۹۵ سوال + پاسخنامه / سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی ۹۸ ابخیزداری۱۸۰ سوال + پاسخنامه / سوالات استخدامی هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی ۹۸ هیدرولوژی ۳۰ سوال + پاسخنامه / ...

ادامه مطلب »