نمونه سوالات استخدامی-کارشناس حقوقی(کدشغل۱۳۹)

اندازه: نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص

دسته بندی:

قیمت: 4900 تومان

تعداد نمایش:7 بازدید

ارسال توسط:

تاریخ ارسال:11 سپتامبر 2020

به روز رسانی در:11 سپتامبر 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4900 تومان – خرید

نمونه سوالات استخدامی-کارشناس حقوقی(کدشغل۱۳۹) هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی ۹۹

سوالات استخدامی حقوق مدنی ۲۷۰ سوال+پاسخنامه  (مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹)

سوالات استخدامی حقوق تجارت۴۲۰ سوال + پاسخنامه (مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹)

سوالات استخدامی ایین دادرسی مدنی۳۶۰ سوال + پاسخنامه (مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹)

سوالات استخدامی حقوق جزایی عمومی۳۸۰ سوال+پاسخنامه (مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹)

سوالات استخدامی حقوق جزای اختصاصی ۳۹۰ سوال+پاسخنامه (مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹)

سوالات استخدامی ایین دادرسی کیفری۳۰۰ سوال + پاسخنامه (مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹)

سوالات استخدامی حقوق اداری ۱۱۰ سوال+پاسخنامه (مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹)

سوالات استخدامی حقوق اساسی ۳۰۰ سوال+پاسخنامه (مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹)

+ سوالات عمومی ::

آزمون عمومی:
۱ –نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

۲- نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

۳ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

۴-نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۵ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

۶ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ اطلاعات عمومی + دانش اجتماعي و حقوق اساسي؛  ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۷ –نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ هوش و توانمنديهاي عمومي؛ ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب