نمونه سوالات استخدامی كارشناس روابط كار

اندازه: نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص

دسته بندی:

قیمت: 4900 تومان

تعداد نمایش:11 بازدید

ارسال توسط:

تاریخ ارسال:11 سپتامبر 2020

به روز رسانی در:11 سپتامبر 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4900 تومان – خرید

نمونه سوالات استخدامی كارشناس روابط كار (كد شغلي۱۲۴۵ )دستگاهای اجرایی سال ۱۳۹۹

نمونه سوالات استخدامی كارشناس روابط كار (كد شغلي۱۲۴۵ )دستگاهای اجرایی سال ۱۳۹۹

سوالات استخدامی  روابط صنعتي ۳۰۰  سوال با پاسخنامه (دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹)

سوالات استخدامی  روابط كار ۳۵۰  سوال با پاسخنامه (دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹)
سوالات استخدامی  حقوق كار ۳۵۰  سوال با پاسخنامه (دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹)
سوالات استخدامی  جامعه شناسي کار ۳۰۰  سوال با پاسخنامه (دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹)

سوالات استخدامی روانشناسي كار  ۱۵۰  سوال با پاسخنامه (دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹)

سوالات عمومی ::

آزمون عمومی:
۱ –نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

۲- نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

۳ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

۴-نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۵ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

۶ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ اطلاعات عمومی + دانش اجتماعی و حقوق اساسی؛  ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۷ –نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ هوش و توانمندیهای عمومی؛ ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب