سوالات استخدامی-كارشناس پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي

اندازه: نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش:11 بازدید

ارسال توسط:

تاریخ ارسال:15 سپتامبر 2020

به روز رسانی در:15 سپتامبر 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

سوالات استخدامی-كارشناس پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي(کدشغل۲۷۰۴) آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی۹۹

نمونه سوالات استخدامی بيماريهاي دام و طيور، آبزيان و زنبورعسل ۲۰۰ ۲۰۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی اپيدميولوژي و ايمني شناسي كاربردي ۲۰۰ سوال با جواب

 

نمونه سوالات استخدامی مديريت بهداشتي و ايمني زيستي پرورش دام، طيور و آبزيان ۲۰۰ سوال با جواب

نمونه سوالات استخدامی بازرسي گوشت و بهداشت فراوردههاي دامی ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات عمومی ::

آزمون عمومی:
۱ –نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

۲- نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

۳ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

۴-نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۵ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

۶ – نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ اطلاعات عمومی + دانش اجتماعی و حقوق اساسی؛  ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۷ –نمونه سوالات استخدامی  هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱۳۹۹ هوش و توانمندیهای عمومی؛ ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب