سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مشاور حقوقی )

اندازه: نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص

دسته بندی:

قیمت: 2900 تومان

تعداد نمایش:8 بازدید

ارسال توسط:

تاریخ ارسال:24 جولای 2018

به روز رسانی در:24 جولای 2018

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی قانون مدنی در نظم حقوقی یک ۲۷۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی قانون مدنی در نظم حقوقی دو۱۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی قانون آیین دادرسی یک ۳۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی قانون آیین دادرسی دو  ۲۷۹ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی قانون آیین دادرسی سه ۲۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی حقوق جزای عمومی ۳۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی حقوق جزایی اختصاصی یک ۲۱۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی حقوق جزای اختصاصی دو۳۹۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی حقوق جزای اختصاصی سه۳۲۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی قانون مجازات اسلامی ۴۷۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی ایین دادرسی کیفری  یک ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ایین دادرسی کیفری دو۲۲۵سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی حقوق تجارت یک ۴۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی حقوق تجارت دو۵۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی حقوق تجارت سه۳۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی حقوق تجارت چهار۳۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی اصول فقه یک۵۸۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی اصول فقه دو۳۳۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی اصول فقه سه۳۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی اصول فقه چهار۲۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی حقوق ثبت۴۱۵ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی قوانین و مقررات ثبتی