ارشیو نویسنده :bai

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﻫﻨﺮآﻣﻮز(اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ)کدشغل۲۵۸۰)

ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺮاش و ﻓﺮز۳۳۷ سوال با جواب ﺗﺮاﺷﮑﺎري و ﮐﺎرﮔﺎه۸۰سوال با جواب ﻓﺮزﮐﺎري و ﮐﺎرﮔﺎه۵۰۰سوال با جواب سنگ زنی و ﮐﺎرﮔﺎه۷۰ سوال با جواب رﺳﻢ ﻓﻨﯽ۳۰۰ سوال با جواب   سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات ...

ادامه مطلب »