ارشیو نویسنده :bai

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ (دﺑﯿﺮي عربی کدشغل۲۵۰۸)

قواعد صرف و نحو (كاربردي ) یک۲۷۰ سوال + پاسخنامه قواعد صرف و نحو (كاربردي )دو ۳۳۰ سوال + پاسخنامه ترجمه، تعريب، درك مطلب دو ۱۵۰ سوال + پاسخنامه علوم بلاغی (معانی،بیان،بدیع،عروض)۲۷۰ سوال + پاسخنامه  تاریخ ادببات ونقد ادبی۱۵۰ سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی ...

ادامه مطلب »