ارشیو نویسنده :bai

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۵/۰۶/۰۳(هنرآموز ناوبری کدشغل۲۵۱۹)

آتش نشانی و کمک های اولیه پزشکی وبقا در دریا ۳۳۰ سوال+ پاسخ نامه  ملوانی۱۰۰ سوال+پاسخنامه تخلیه ۱۰۰ سوال+پاسخنامه بارگیری۱۰۰ سوال+پاسخنامه روش مخابرات بین المللی دریایی۱۰۰ سوال+پاسخنامه ناوبری تخمینی ساحلی و کار با نقشه ۳۰۰سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش ...

ادامه مطلب »