ارشیو نویسنده :bai

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۵/۰۶/۰۳(هنرآموز مکانیک خودرو کدشغل۲۵۲۲)

محاسبات فني (استاتيك،۱۱۵ سوال + پاسخنامه  محاسبات فني مقاومت مصالح یک ۱۱۳ سوال+جواب مقاومت مصالح دو ۳۰ سوال+ جواب   محاسبات فني ترموديناميك)۱۴۵سوال+ جواب تكنولوژي سوخت رساني (بنزيني، ديزلي) ۱۱۵ سوال + پاسخنامه تكنولوژي شاسي و بدنه ۱۰ سوال+ جواب تكنولوژي انتقال قدرت  ۲۰ سوال+ جواب تكنولوژي مولد قدرت ۷۹ سوال+ جواب برق خودرو ۲۰ سوال+ جواب سوالات عمومی استخدامی آموزش و ...

ادامه مطلب »