ارشیو نویسنده :bai

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۵/۰۶/۰۳(هنرآموز حسابداری کدشغل۲۵۲۴)

  مفاهیم وروش های آماری ۶۰ سوال+پاسخ نامه  اصول حسابداری۱   ۵۵۸سوال + پاسخنامه اصول حسابداری۲  ۲۳۸سوال + پاسخنامه حسابداری شرکت ها ۹۶سوال+پاسخ نامه حسابداری صنعتی ۱  ۱۹۷ سوال +پاسخ نامه  حسابداری صنعتی۲  ۲۳۷ سوال + پاسخنامه حسابداری صنعتی۳  ۲۰۷ سوال + پاسخنامه كاربرد كامپيوتر در حسابداري ۹۰سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی ...

ادامه مطلب »