نمونه سوالات استخدامی نقدو بررسی آرای و جالی ( اموزش محور )  ۳۰ سوال + پاسخنامه 

۲۲۴۳-  نمونه سوالات استخدامی نقدو بررسی آرای و جالی ( اموزش محور )  ۳۰ سوال + پاسخنامه 

900 تومان – خرید

جهت دانلود سایر سوالات استخدامی بر اساس درس و رشته کلیک کنید

bai

bai