نمونه سوالات استخدامی شرکت توسعه پلیمر پاد جم

نمونه سوالات استخدامی شرکت توسعه پلیمر پاد جم

سوالات استخدامی شرکت توسعه پلیمر پاد جم

نمونه سوالات استخدامی  شرکت توسعه پلیمر پاد جم

  • درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید از جستجوی سایت کمک بگیرید

بخش اول شامل سوالات عمومی :

نمونه سوالات استخدامی  تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
–نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و نمونه سوالات استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو (چندین دوره)
– نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت(چندین دوره)

– نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه(چندین دوره)

 – نمونه سوالات استخدامی بهورزی +پرستاری+مامایی

–نمونه سوالات استخدامی  دانشگاه فرهنگیان
– نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور
–نمونه سوالات استخدامی  شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
–نمونه سوالات استخدامی بانک ها
–نمونه سوالات استخدامی  سازمان ثبت و اسناد(چندین دوره)

– نمونه سوالات استخدامی راه آهن(چندین دوره)

–نمونه سوالات استخدامی  تامین اجتماعی(چندین دوره)– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی =  مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

آزمون عمومی:
۱ – نمونه سوالات استخدامی  شرکت توسعه پلیمر پاد جم ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

۲ – نمونه سوالات استخدامی  شرکت توسعه پلیمر پاد جم زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

۳ – نمونه سوالات استخدامی  شرکت توسعه پلیمر پاد جم زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

۴ – نمونه سوالات استخدامی  شرکت توسعه پلیمر پاد جم فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – نمونه سوالات استخدامی  شرکت توسعه پلیمر پاد جم معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۶ – نمونه سوالات استخدامی  شرکت توسعه پلیمر پاد جم شناخت تامین اجتماعی ۳۰۰ سوال با جواب

۷ – نمونه سوالات استخدامی  شرکت توسعه پلیمر پاد جم اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۸ -نمونه سوالات استخدامی  شرکت توسعه پلیمر پاد جم استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

RIAL 35,000 – خریدسوالات مصاحبه شرکت توسعه پلیمر پاد جم :

شامل نمونه سوالات زیر:

سوالات مصاحبه استخدامی  شرکت توسعه پلیمر پاد جم احکام ۲۸۲ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  شرکت توسعه پلیمر پاد جم آشنایی با پیامبران ۲۶۸ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  شرکت توسعه پلیمر پاد جم آشنایی با امامان ۱۴۴ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  شرکت توسعه پلیمر پاد جم آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۹۹  سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  شرکت توسعه پلیمر پاد جم آشنایی با جبهه و جنگ ۶۲ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  شرکت توسعه پلیمر پاد جم آشنایی با قرآن ۱۰۴ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  شرکت توسعه پلیمر پاد جم  آشنایی با قانون اساسی ۲۴۶ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  شرکت توسعه پلیمر پاد جم آشنایی با وصیتنامه امام خمینی ۵۰ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی  شرکت توسعه پلیمر پاد جم آشنایی با قانون اداری ۴۱۶ سوال با جواب

RIAL 38,000 – خریدسوالات بدو خدمت (بدو استخدام) شرکت توسعه پلیمر پاد جم  :

شامل ۱۶۵ سوال با پاسخنامه آزمون بدو خدمت استخدامی شرکت توسعه پلیمر پاد جم 

RIAL 37,000 – خریدسوالات روانشناختی استخدامی  شرکت توسعه پلیمر پاد جم  (روانشناسی):

مجموعه زیر شامل جزوه ۱۳ صفحه ای و ۲۵ سوال تست روانشناختی آزمون استخدامی شرکت توسعه پلیمر پاد جم

RIAL 37,000 – خرید

 
سوالات استخدامی شرکت توسعه پلیمر پاد جم رشته مدیریت ،اقتصاد و حسابداری کلیک کنید

سوالات استخدامی شرکت توسعه پلیمر پاد جم  رشته حقوق کلیک کنید

سوالات استخدامی شرکت توسعه پلیمر پاد جم رشته های فنی و مهندسی کلیک کنید

سوالات استخدامی شرکت توسعه پلیمر پاد جم دسته علوم تربیتی و روانشاسی کلیک کنید

سوالات استخدامی شرکت توسعه پلیمر پاد جم رشته های علوم پایه کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

مشخصات فایلها

جواب) ۶٫ ن سوالات مصاحبه استخدامی ,سوالات مصاحبه استخدامی بهمراه جواب  ,سوالات مصاحبه استخدامی بهمراه ...