نمونه سوالات استخدامی تکنیک های پیش بینی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای۳۰ سوال + پاسخنامه

۱۶۲۰-نمونه سوالات استخدامی تکنیک های پیش بینی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

جهت دانلود سایر سوالات استخدامی بر اساس درس و رشته کلیک کنید

bai

bai