نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(هنرآموز انیمیشن کدشغل۲۵۹۹)

ﺣﺮﮐﺖﺳﺎزي  ۲۰۰ سوال با جواب

ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ۲۰۰ سوال با جواب

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ  ۱۵۰ سوال با جواب

کارگردانی انیمیشن  ۲۰۰ سوال با جواب

طراحی ۱۵۰ سوال با جواب

4900 تومان – خرید

سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶

دروس عمومی شامل :  

  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL )
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ریاضی و آمار مقدماتی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش زبان و ادبیات فارسی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش معارف اسلامی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش زبان انگلیسی عمومی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش هوش و توانمندیهای عمومی
  • جهت دانلود اصل سوالات عمومی آزمون های استخدامی آموزش و پرورش کلیک کنید

 

 

Related posts