نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۵/۰۶/۰۳(هنرآموز (استادكار ماشينهاي كشاورزي)کدشغل۲۵۷۹)