نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات آزمون سردفتری

سوالات آزمون سردفتری درس معارف اسلامی   ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات آزمون سردفتری درس ریاضی و آمار مقدماتی ۶۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات آزمون سردفتری درس زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات آزمون سردفتری درس اطلاعات عمومی قانون اساسی۷۰۰ سوال با جواب

سوالات آزمون سردفتری دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( ۱۰۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات آزمون سردفتری درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ۵۵۰ سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات آزمون سردفتری درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

 

نمونه سوالات آزمون سردفتری ادبیات فارسی۴۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات آزمون سردفتری عربی  ۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات آزمون سردفتری حقوق ثبت ۴۱۵ سوال+پاسخنامه 

نمونه سوالات آزمون سردفتری حقوق مدنی یک۲۷۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات آزمون سردفتری حقوق مدنی دو ۱۳۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات آزمون سردفتری حقوق جزاء یک۳۸۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات آزمون سردفتری حقوق جزاء دو ۲۸۰سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات آزمون سردفتری حقوق تجارت۱   ۴۲۰سوال+پاسخ نامه   

نمونه سوالات آزمون سردفتری حقوق تجارت۲   ۵۴۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات آزمون سردفتری حقوق تجارت۳   ۳۴۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات آزمون سردفتری حقوق تجارت۴  ۳۳۰ سوال+پاسخنامه

نمونه سوالات آزمون سردفتری احکام شرعی ۶۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات آزمون سردفتری آیین نامه های دفاتر اسناد رسمی۹۰ سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات آزمون سردفتری اطلاعات عمومی وهوش ۱۵۰ سوال+پاسخ نامه

 

2900 تومان – خرید

 

Related posts