سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي کد شغل ۳۴۱۹

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي کد شغل ۳۴۱۹

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي۳۴۱۹
 
سوالات استخدامی برنامه ریزی استراتژیک ۲۴۵ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت ۲۵۵ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی آمار کاربردی ۱۷۵ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اقتصاد خرد ۳۵۵سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی اقتصاد کلان ۱۶۱ سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها ۲۴۰ سوال + پاسخنامه
 
RIAL 39,000 – خرید
 
 
 

درباره bai

x

همچنین ببینید

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ) ۱۳۹۸ سوالات استخدامی علوم پزشکی (وزارت بهداشت ...