سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (نگهبان)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (نگهبان)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (نگهبان)

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

فهم فناوری اطلاعات

 زبان 

روابط اجتماعی

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی حفاظت، حراست و نگهبانی ۳۰ سوال + پاسخنامه 

سوالات استخدامی اصول نگهبانی حراست وزارت علوم۷۴ سوال + پاسخنامه

RIAL 29,000 – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ کارشناس امور اداری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ کارشناس امور اداری )کد ۱۲۳ سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ ...