سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مربی فوتبال)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مربی فوتبال)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مربی فوتبال)

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات 

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی تمرینات گلزنی در فوتبال مدرن

سوالات استخدامی آموزش فوتبال ۱۶۸ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی کتابچه مربی

 

 

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ کارشناس امور اداری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ کارشناس امور اداری )کد ۱۲۳ سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ ...