سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مربی TRX)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مربی TRX)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مربی TRX)

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی کامل ترین مجموعه تمریناتTRX

 

 

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

bai

bai