نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (تکنسین رادیولوژي)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (تکنسین رادیولوژي)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (تکنسین رادیولوژي)

سوالات استخدامی دانش عمومی  

سوالات استخدامی زیست ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامیفیزیک ۳۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

19900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیوبیولوژی

سوالات استخدامی بیولوژی سلولی و مولکولی ۱۶۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیولوژی پزشکی ۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شناخت اعمال و وظایف اعضا مختلف بدن

 

 

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts