سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارگر ماهر برق کار)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارگر ماهر برق کار)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارگر ماهر برق کار)

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
فهم فناوری اطلاعات 
روابط اجتماعی

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی فهم فناوری اطلاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه 

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

bai

bai