سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس صنایع غذایی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس صنایع غذایی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس صنایع غذایی)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

شیمی

زیست

سوالات استخدامی شیمی ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زیست ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

فهم فناوری اطلاعات

زبان

هوش ریاضی

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی شیمی مواد غذایی-۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تکنولوژی لبنیات-۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تکنولوژی روغن-۱۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تکنولوژی قند –۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی کنسرو و اصول نگهداری –۱۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی اصول طراحی کارخانجات-۶۰ سوال + پاسخنامه

RIAL 29,000 – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

 

 

درباره bai

x

همچنین ببینید

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺗﻮﻟﯿﺪ) کد شغل ۳۴۳۲

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ(ﺗﻮﻟﯿﺪ) کد شغل ۳۴۳۲ سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ...