سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مدیر گردشگری)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مدیر گردشگری)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان(مدیر گردشگری)

سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی

ادبیات

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ادبیات ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت ۴۹۱سوال + پاسخ نامه

سوالات استخدامی مدیریت عمومی ۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مدیریت منابع انسانی ۴۵۹ سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی تجزیه و تحلیل سیستم ها ۲۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی طراحی و ساختار ۲۵۱ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مدیریت رفتار سازمانی ۴۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی خط مشی گذاری در صنعت گردشگری ۳۰۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  اصول و مبانی گردشگری

سوالات استخدامی برنامه ریزی توسعه جهانگردی ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی جاذبه های گردشگری

سوالات استخدامی مدیریت جامع رویدادهای گردشگری

سوالات استخدامی  مدیریت استراتژیک سفر ۵۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  مدیریت بازاریابی گردشگری و خدمات جهانگردی ۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی توسعه گردشگری و محیط زیست

RIAL 29,000 – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

آگهی استخدام شركت هرم پی سازه غرب +سوالات مربوطه

شركت هرم پی سازه غرب به منظور تأمین نیروی مورد نیاز خود در تعدادی از ...