سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (پیک موتوري)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (پیک موتوري)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (پیک موتوري)

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی

فهم فناوری اطاعات

روابط اجتماعی

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

bai

bai