سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان(کارشناس تدارکات و پشتیبانی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان(کارشناس تدارکات و پشتیبانی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان(کارشناس تدارکات و پشتیبانی)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی 

ادبیات

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ادبیات ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی زبان تخصصی ۲۹۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تئوری سازمان و مدیریت ۵۰۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی سیستم های خرید، انبارداری و توزیع ۵۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مدیریت مالی۷۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مدیریت بازاریابی۳۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی حسابداری بهای تمام شده ۲۹۳ سوال + پاسخنامه

RIAL 29,000 – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

 

درباره bai

x

همچنین ببینید

آگهی استخدام شركت هرم پی سازه غرب +سوالات مربوطه

شركت هرم پی سازه غرب به منظور تأمین نیروی مورد نیاز خود در تعدادی از ...