سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس بیمه)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس بیمه)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس بیمه)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی 

ادبیات

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ادبیات ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی قوانین و مقررات بیمه ۲۴۰ سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی اصول و کلیات بیمه های بازرگانی

سوالات استخدامی فرایند ارزیابی خسارت بیمه

سوالات استخدامی قانون بیمه و قانون تأسیس

سوالات استخدامی بازاریابی بیمه

سوالات استخدامی آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه

 

 

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

آگهی استخدام شركت هرم پی سازه غرب +سوالات مربوطه

شركت هرم پی سازه غرب به منظور تأمین نیروی مورد نیاز خود در تعدادی از ...