سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (تحلیلگر مالی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (تحلیلگر مالی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (تحلیلگر مالی)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی 

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی مدیریت مالی یک ۷۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مدیریت مالی دو ۳۶۹ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی ۷۰۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی آمار و احتمال ۱۸۲ سوال + پاسخنامه  

سوالات استخدامی اقتصاد کلان ۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی اقتصاد خرد ۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مدیریت سرمایه گذاری ۴۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مدیریت ریسک ۳۹۵سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی حسابداری مالی ۲۹۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی حسابداری صنعتی ۱۹۷سوال + پاسخنامه۴

RIAL 29,000 – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

آگهی استخدام شركت هرم پی سازه غرب +سوالات مربوطه

شركت هرم پی سازه غرب به منظور تأمین نیروی مورد نیاز خود در تعدادی از ...