سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (تحصیل دار)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (تحصیل دار)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (تحصیل دار)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ادبیات

ریاضی

سوالات استخدامی ادبیات ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

 

درباره bai

x

همچنین ببینید

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ کارشناس امور اداری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ کارشناس امور اداری )کد ۱۲۳ سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ ...