سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (نگهدارنده کودک یا سالمند)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (نگهدارنده کودک یا سالمند)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (نگهدارنده کودک یا سالمند)

سوالات استخدامی دانش عمومی  

زیست

سوالات استخدامی زیست ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

bai

bai