سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی معماری داخلی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی معماری داخلی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی معماری داخلی)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی 

فیزیک

هنر

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیک ۳۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هنر ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی  هندسه در معماری۱۲۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ایستایی ۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مبانی سازه ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی سبک شناسی معماري ایرانی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۹۰ سوال+ پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان تخصصی ۲۹۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی استاتیک ۱۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مقاومت مصالح ۱۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  رسم فنی و نقشه کشی ساختمان ۵۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  پرسپکتیو ۳۰۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ کارشناس امور اداری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ کارشناس امور اداری )کد ۱۲۳ سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ ...