سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی معماری شهرسازی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی معماری شهرسازی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مهندسی معماری شهرسازی)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی 

فیزیک

هنر

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیک ۳۴۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هنر ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی آمار و احتمال۱۸۲ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تاریخ هنر غرب ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی۹۰ سوال + پاسخنامه 

سوالات استخدامی تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  جامعه شناسی شهري۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شهرسازی۱۶۷ سوال + پاسخنامه

RIAL 29,000 – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

آگهی استخدام شركت هرم پی سازه غرب +سوالات مربوطه

شركت هرم پی سازه غرب به منظور تأمین نیروی مورد نیاز خود در تعدادی از ...