سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ , سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ , نمونه سوالات استخدام دیوان محاسبات ۹۷,سوالات استخدام دیوان محاسبات ۹۷,نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۱۳۹۷,سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۱۳۹۷,نمونه سوالات استخدام دیوان محاسبات ۱۳۹۷ ,

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ حسابرس ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس حساب –,سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (حقوق محیط زیست) ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (عمران)-,سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (آمار و اسناد پزشکی) –,سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس حقوقی –,سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ کارشناس فناوری اطلاعات ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس برنامه ریزی –,سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس مطالعات و تدوین استاندارد ها و دستورالعمل ها ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس آموزش ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷مترجم زبان انگلیسی, –سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس سمعی و بصری ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس اداری –,سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس مالی ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس بودجه و تشکیلات ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس تاسیسات ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس گزینش, –سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷کارشناس فناوری اطلاعات مجلس-,

 1. استخدام دیوان محاسبات کشور سال ۹۷ (سوالات آزمون سال ۹۴)

 2.  
 3.  

 4. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس فناوري اطلاعات مجلس(كدشغل۱۲۱)

 5.  

 6. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس امور امتحانات و مصاحبه(كدشغل۱۲۰)

 7.  

 8. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس تاسیسات(كدشغل۱۱۹)

 9.  

 10. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس بودجه و تشکیلات(كدشغل۱۱۸)

 11.  

 12. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس مالی(كدشغل۱۱۷)

 13.  

 14. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس امور اداري(كدشغل۱۱۶)

 15.  

 16. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات۹۷ كارشناس سمعی و بصري(کدشغل۱۱۵)

 17.  

 18. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ مترجم زبان انگلیسی(كدشغل۱۱۴)

 19.  

 20. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ كارشناس آموزش(كدشغل۱۱۳)

 21.  

 22. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها(كدشغل۱۱۲)

 23.  

 24. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس برنامه‌ریزي(كدشغل۱۱۱)

 25.  

 26. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس فناوري اطلاعات-نرم‌افزار(كدشغل۱۱۰)

 27.  

 28. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷كارشناس حقوقی(كدشغل۱۰۹)

 29.  

 30. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناسی فنی ـ آمار و اسناد پزشکی(كدشغل۱۰۸)

 31.  

 32. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس فنی – عمران(كد شغل ۱۰۷)

 33.  

 34. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس فنی – حقوق محیط زیست( كد شغل ۱۰۶)

 35.  

 36. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس۳(کد شغل۱۰۳)

 37.  

 38. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس فنی ـ امور مجلس(كد شغل۱۰۵)

 39.  

 40. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناس حساب(کد شغل۱۰۴)

 41.  

 42. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ حسابرس۲(کدشغل۱۰۲)

 43.  

 44. نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات ۹۷ حسابرس ۱(کد شغل ۱۰۱)

 45.  
 46.  

bai

bai