سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ كارشناس پرستاری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی ۹۷ كارشناس پرستاری

نمونه سوالات بخش اول (سوالات تخصصی ) شامل :

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی پرستاری داخی و جراحی ۱تا۴

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی مراقبت های ویژه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی روان پرستاری

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی کودکان

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی مدیریت 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی بهداشت جامعه 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی مادران و نوزادان 

به همراه سوالات عمومی زیر :

مواد آزمون عبارتند از:
آزمون عمومي :
۱- سوالات استخدامی تامین اجتماعی درس ریاضیات و آمار مقدماتی

۲-سوالات استخدامی تامین اجتماعی درس زبان انگلیسی

۳-سوالات استخدامی تامین اجتماعی درس زبان و ادبیات فارسی

۴سوالات استخدامی تامین اجتماعی درس آشنایی مقدماتی با رایانه

۵-سوالات استخدامی تامین اجتماعی درس معارف اسلامی

۶-سوالات استخدامی تامین اجتماعی درس شناخت تامین اجتماعی

۷-سوالات استخدامی تامین اجتماعی درس اطلاعات عمومی

۸سوالات استخدامی تامین اجتماعی درس استعداد و هوش

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی

بهترین مجموعه سوال برای آزمونهایی که مجری آزمون سازمان سنجش میباشد مانند :

 • آموزش و پرورش
 • آزمونهای فراگیر دستگاههای اجرایی
 • وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی
 • تامین اجتماعی
 • وزارت نیرو
 • و کلیه آزمونهایی که توسط سازمان سنجش برگزار میشود

۱- سوالات اصل دفترچه آزمونهای زیر با پاسخنامه تشریحی میباشد که همگی این آزمونها در سالهای اخیر برگزار شده است.

فرمت فایل:

ZIP-PDF

وضعیت پاسخنامه :  

دارد – تستی  و تشریحی

وضعیت نمونه سوالات :

  اصل و عین نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی چند سال اخیر

دروس :  

 • ,فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL )

 • ,ریاضی و آمار مقدماتی

 • ,زبان و ادبیات فارسی

 • ,معارف اسلامی

 • ,زبان انگلیسی عمومی

 • ,اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

 • ,هوش و توانمندیهای عمومی

 نام و سال برگزاری  آزمون

 نام و سال برگزاری  آزمون

 نام و سال برگزاری  آزمون

 • ,سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ 

 •  

,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶

 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی سال ۹۳و۹۴ و۹۵و۹۶

 • ,سوالات عمومی استخدامی وزارت نیرو ۹۶ 

 • ,سوالات عمومی استخدامی قوه قضاییه ۹۶

 • ,عین سوالات عمومی استخدامی تامین اجتماعی سالهای ۹۳ و ۹۴

 • ,سوالات عمومی استخدامی دستیاران ستادی ۹۴

,سوالات عمومی استخدامی دیوان محاسبات۹۴

 
     
     
     

 بهمراه سوالات زیر جهت افزایش توانمندی و انجام پیش آزمون :

   ۵۵۰ سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه(رایگان),

   ۵۵۰ سوال استخدامی احکام و معارف اسلامی همراه با پاسخنامه(رایگان),

  ۵۰۰ سوال استخدامی زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه(رایگان),

  ۶۱۵ سوال استخدامی کامپیوتر و ICDL  همراه با پاسخنامه(رایگان),

  ۳۰۰ سوال استخدامی هوش و استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه(رایگان),

   ۷۰۰ سوال استخدامی مسائل اجتماعی ، سیاسی و مبانی قانونی با پاسخنامه(رایگان),

  ۶۰۰ سوال استخدامی آمار و ریاضی همراه با پاسخنامه(رایگان),

3900 تومان – خرید

جهت دانلود سایر نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی +تخصصی و عمومی کلیک کنید