سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ آموزش و پرورش ۹۸

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ آموزش و پرورش ۹۸

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  آموزش و پرورش ۹۸

  • درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید از جستجوی سایت کمک بگیرید

بخش اول شامل سوالات عمومی :

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
–نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ وزارت بهداشت و نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ وزارت نیرو (چندین دوره)
– نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ شرکت نفت(چندین دوره)

– نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ قوه قضاییه(چندین دوره)

 – نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ بهورزی +پرستاری+مامایی

–نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  دانشگاه فرهنگیان
– نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ دیوان محاسبات کشور
–نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
–نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ بانک ها
–نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  سازمان ثبت و اسناد(چندین دوره)

– نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ راه آهن(چندین دوره)

–نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  تامین اجتماعی(چندین دوره)– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ =  مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

آزمون عمومی:
۱ – نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  آموزش و پرورش ۹۸ ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

۲ – نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  آموزش و پرورش ۹۸ زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

۳ – نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  آموزش و پرورش ۹۸ زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

۴ – نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  آموزش و پرورش ۹۸ فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  آموزش و پرورش ۹۸ معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۶ – نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  آموزش و پرورش ۹۸ شناخت تامین اجتماعی ۳۰۰ سوال با جواب

۷ – نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  آموزش و پرورش ۹۸ اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

۸ -نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  آموزش و پرورش ۹۸ استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

3500 تومان – خریدسوالات مصاحبه آموزش و پرورش ۹۸ :

شامل نمونه سوالات زیر:

سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  آموزش و پرورش ۹۸ احکام ۲۸۲ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  آموزش و پرورش ۹۸ آشنایی با پیامبران ۲۶۸ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  آموزش و پرورش ۹۸ آشنایی با امامان ۱۴۴ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  آموزش و پرورش ۹۸ آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۹۹  سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  آموزش و پرورش ۹۸ آشنایی با جبهه و جنگ ۶۲ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  آموزش و پرورش ۹۸ آشنایی با قرآن ۱۰۴ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  آموزش و پرورش ۹۸  آشنایی با قانون اساسی ۲۴۶ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  آموزش و پرورش ۹۸ آشنایی با وصیتنامه امام خمینی ۵۰ سوال با جواب

سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  آموزش و پرورش ۹۸ آشنایی با قانون اداری ۴۱۶ سوال با جواب

3800 تومان – خریدسوالات بدو خدمت (بدو استخدام) آموزش و پرورش ۹۸  :

شامل ۱۶۵ سوال با پاسخنامه آزمون بدو خدمت استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ آموزش و پرورش ۹۸ 

3700 تومان – خریدسوالات روانشناختی استخدامی آموزش و پرورش ۹۸  آموزش و پرورش ۹۸  (روانشناسی):

مجموعه زیر شامل جزوه ۱۳ صفحه ای و ۲۵ سوال تست روانشناختی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ آموزش و پرورش ۹۸

3700 تومان – خرید

 
سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ۹۸ رشته مدیریت ،اقتصاد و حسابداری کلیک کنید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ۹۸  رشته حقوق کلیک کنید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ۹۸ رشته های فنی و مهندسی کلیک کنید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ دسته علوم تربیتی و روانشاسی کلیک کنید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ۹۸ رشته های علوم پایه کلیک کنید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ۹۸ دسته علوم اجتماعی و جغرافیا کلیک کنید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش  ۹۸ دسته علوم کشاورزی کلیک کنید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ عمومی کلیک کنید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ مدیریت دولتی. سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ علوم اقتصادی. سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ مدیریت فناوری. سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ مدیریت سیستم و بهره وری

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ مدیریت بازرگانی. سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ حسابداری . سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ مدیریت صنعتی . سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۸ مدیریت جهانگردی.

bai

bai